Љубљана

Нарачај го своето возење

Ценовник

*Дневен тарифен период од 5:00 ч до 22:59:59 ч
Ноќен тарифен период од 23:00 ч до 4:59:59 ч

1,70 € Старт (Ден)

1,70 € Старт (Ноќ)

1,07 € Секој следен км (Ден)

1,29 € Секој следен км (Ноќ)

16,77 € Еден час чекање (Ден)

20,00 € Еден час чекање (Ноќ)

Веќе од 29,00 € Превоз до/од аеродромот Јуже Пучник (Љубљана)

Wizi апликацијата е се што ти треба на твојот мобилен за да бидеш во движење.

Како да ги користите услугите на Wizi?

Нарачајте такси на кој било начин - со повик или преку Wizi апликацијата.

Следете го пристигнувањето на вашето возило во реално време.

Платете како што сакате - со готовина, картичка или апликација. Не е важно, како и да платиш, ќе биде најповолно за тебе.