Ме интересира...

Најчести причини за блокирање на сметките се злоупотреба на службени патувања и неплатени сметки.

Wizi business ви овозможува да ги одделите приватните возења од деловните, но сепак ќе имате деловни придобивки од Wizi (на пример, побрзо пристигнување на возилото).

Конечната цена може да се разликува поради различни фактори: зголемен сообраќај, паркинг, патарини, подолги застанувања или промени во патеката за возење. Ако е друга причина, контактирајте го вашиот агент кој со задоволство ќе ги слуша вашите забелешки!

Фактурата за извршените транспортни услуги во претходниот месец ви доаѓа во дигитална форма до 5-ти во тековниот месец со соодветната спецификација за возење која ги содржи сите детали за превозот.

Имате пофалба или поплака? Или некое прашање? Контактирајте не