Ме интересира...

Во рамките на вашиот профил, со избирање на Поставки за приватност, можете да изберете како сакате да ве информираме за новостите.

Во менито, едноставно изберете Мои возења. Со кликнување на Детали, можете да ги видите сите податоци за завршеното возење.

Со избирање на конечната адреса во горниот десен агол, кликнете на +, ќе се отвори опцијата за додавање дополнителна адреса или адреси.

Откако ќе ја изберете конечната адреса, пред да кликнете на Нарачка, во деталите за нарачка напишете се што ќе му олесни на возачот да ве најде или да биде запознаен со вашите желби при возење.

Откако ќе ги внесете првите неколку букви од вашата адреса, изберете ја улицата од паѓачкото мени, а потоа во полето „К. бр.” внесете го куќниот број. После тоа, допрете на ѕвездата. Вашата омилена адреса е зачувана за идно побрзо нарачување!

Вашето мислење е важно за нас, нашите возачи ќе бидат многу благодарни за секоја дадена ѕвезда. На крајот од секое возење, оставете го вашиот коментар, за да можеме да ја подобриме нашата услуга.

И ние размислувавме за тоа! Можете да го откажете вашето возење до два пати и тоа е бесплатно! Првиот пат кога ќе имате можност да го откажете возењето пред возилото да биде доделено, а потоа можете повторно да го откажете возењето во рок од две минути по заминувањето на возачот.

Доколку сте го смениле бројот, кажете ни кој е стариот, а кој новиот број на мобилен телефон на e-mail адресата: [email protected] Ќе прилагодиме се за да продолжиме успешно да нарачувате идни возења!

Апликацијата ви овозможува да го следите пристигнувањето на возилата во реално време. Откако ќе го нарачате возилото, можете да го следите неговото движење и времето додека не пристигне на вашата адреса.

Откако ќе нарачате возење во рамките на апликацијата, ќе добиете СМС кое возило за колку минути ќе пристигне.

Ќе бидете известени за активирањето на Wizi business преку порака. За да може возењето да се додаде на вашата месечна сметка, секогаш избирајте го начинот на плаќање „Деловен корисник“.

Откако апликацијата ќе ве лоцира и ќе ја внесете адресата на дестинацијата, со кликнување на Нарачка имате можност да ја смените адресата на поаѓање.Зачувајте ја промената на адресата и продолжете со нарачката на возење.

Апликацијата обезбедува голем избор на начини на плаќање, изберете го оној кој ви одговара: готовина, картичка, картичка зачувана во апликацијата, деловен корисник и сметка на Wizi.

Апликацијата е достапна за Android, iOS и Huawei системите. По инсталацијата, регистрирајте корисничка сметка во неколку чекори и започнете со вашата прва нарачка за возење.

Имате пофалба или поплака? Или некое прашање? Контактирајте не