Што ако трансферот вклучува превоз на деца?

Деца под 10-годишна возраст не смеат да патуваат без надзор на возрасен. Децата на возраст од 10 до 16 години треба да имаат писмена изјава од нивните родители.