Промоции и промокодови

Промоциите се различни поволности кои ви ги подготвуваме заедно со нашите партнери, а се реализираат со внесување на Промокодот во апликацијата.