Превоз на лица со попреченост

Повеќето од нашите возила се доволно пространи за да се сместат склопени инвалидски колички. Со љубезната помош на нашиот возач, луѓето со попреченост можат да ја користат нашата транспортна услуга без никакви проблеми.