Може ли да резервирам превоз однапред?

Деловните корисници можат да ги резервираат сите свои возења однапред.