Може ли да ги избришам податоците од корисничка сметка на Wizi business?

Ако сакате да ја избришете вашата сметка, контактирајте со вашиот агент кој ќе ја деактивира. Ова ги брише сите податоци за компанијата и вработените.