Може ли да видам каде е возилото?

Апликацијата ви овозможува да го следите пристигнувањето на возилата во реално време. Откако ќе го нарачате  возило, можете да го следите неговото движење и времето додека не пристигне на вашата адреса.