Можеме ли да ги одделиме приватните возења од деловните?

Wizi business ви овозможува да ги одделите приватните возења од деловните, но сепак ќе имате деловни придобивки од Wizi (на пример, побрзо пристигнување на возилото).