Кој може да користи Wizi бизнис?

Wizi бизнис може да го користат сите правни субјекти, односно фирми на кои им е потребна месечна фактура за транспортната услуга, која потоа можат да ја вклучат во нивната сметководствена документација. Wizi бизнис може да го користат физички лица, како и занаетчии и хонорарци, на кои оваа опција им го олеснува доаѓањето и заминувањето од работа, транспортот на децата на секакви секојдневни обврски.