Која е цената на возењето и како ја пресметувате?

Приближната цена на возењето можете да ја дознаете со јавување во центарот за повици или со внесување на потребните податоци во мобилната апликација. Имајте на ум дека цената што ја добивате се пресметува во моментот на евалуација и ја зема предвид најкратката рута и приближното време на возење, така што крајната цена може да се разликува во зависност од различни фактори.