Што е Wizi business опција и зошто ви е потребна?

Wizi business е опција за сите типови на компании кои имаат потреба од превоз на патници. Без разлика дали се работи за превоз на вработени или деловни партнери и соработници, ние безбедно и сигурно ги транспортираме до разни настани, станици, аеродром или хотел.