Како ќе знам кој доаѓа да ме земе?

Откако ќе нарачате возење преку апликацијата, ќе добиете информација за колку минути и кое возило ќе пристигне да ве земе.