Како ќе знам кој доаѓа да ме земе?

Откако ќе нарачате возење во рамките на апликацијата, ќе добиете СМС кое возило за колку минути ќе пристигне.