Како ќе знам кое возило доаѓа да ме земе?

По нарачаното возење, ќе добиете СМС со информација за колку минути кој број и за колку минути ќе пристигне возилото.