Како можеме да ги организираме потребните возења?

Доволно е да ја пополните апликацијата онлајн и претставник кој ќе стане ваш Wizi агент ќе ве повика. Ќе ги договорите сите детали со него.