Како можам да платам за возењата нарачани преку апликација?

Апликацијата ви обезбедува голем избор на начини за плаќање, изберете го оној кој ви одговара: готовина, картичка, картичка зачувана во апликацијата и сметката Wizi достапна во вашата корисничка сметка.