Како можам да го препознаам моето возило на адресата?

Пред патувањето ќе добиете СМС порака со информации за возилото. Доколку доаѓате со авион, нашиот возач ќе биде на местото на подигање во зависност од договорот.