Како можам да ги уредувам податоците на корисничката сметка на Wizi business?

Контактирајте со вашиот агент на Wizi. Тој ќе ги промени податоците поврзани со вашата корисничка сметка и ќе го потврди ажурирањето на податоците.