Како можам да ги следам моите трошоци во деловната опција Wizi?

Вашиот агент ги има сите информации за трошењето по поединечен вработен и со задоволство ќе одговори на сите ваши прашања.