Како да ја смените адресата на поаѓање?

Откако апликацијата ќе ве лоцира и ќе ја внесете адресата на дестинацијата, со кликнување на Нарачка имате можност да ја смените адресата на поаѓање.Зачувајте ја промената на адресата и продолжете со нарачката на возење.