Како да додадете повеќе адреси при нарачка преку апликацијата?

Со избирање на конечната адреса во горниот десен агол, кликнете на +, ќе можете да додадете дополнителна адреса или адреси.