Како да додадете омилени адреси за побрзо нарачување?

Откако ќе ги внесете првите неколку букви од вашата адреса, изберете ја улицата од менито, а потоа внесете го бројот на куќата во полето #House number. После тоа, допрете ја ѕвездата. Вашата омилена адреса е зачувана за идно побрзо нарачување!