Како да додадете омилени адреси за побрзо нарачување?

Откако ќе ги внесете првите неколку букви од вашата адреса, изберете ја улицата од паѓачкото мени, а потоа во полето „К. бр.” внесете го куќниот број. После тоа, допрете на ѕвездата. Вашата омилена адреса е зачувана за идно побрзо нарачување!