Каде можам да ги најдам сите мои возења?

Во менито, едноставно изберете Мои возења. Со кликнување на Детали, можете да ги видите сите податоци за завршеното возење.