Каде да ги внесете упатствата за возачот?

Откако ќе ја изберете конечната адреса, пред да кликнете на Нарачка, во деталите за нарачка напишете се што ќе му олесни на возачот да ве пронајде или да биде запознаен со вашите желби при возење.