Зошто е блокирана мојата деловна сметка на Wizi?

Најчести причини за блокирање на сметките се злоупотреба на службени патувања и неплатени сметки.