До кога можам да го откажам мојот трансфер бесплатно?

Можете да ја откажете нарачката за локално возење до 30 минути пред договореното време за подигање. За меѓуградски возења, нарачката мора да се откаже најмалку 3 часа пред договореното време, во спротивно ќе треба да ја наплатиме целата сума на услугата.